• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

VimpelCom-saken:

Sist oppdatert 10.11.2015

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken over tingrettens avgjørelse. Lagmannsrettens kjennelse er offentlig, og ØKOKRIM viser til denne. ØKOKRIM har ikke anket avgjørelsen, og Jo Lunder vil dermed bli løslatt i kveld. ØKOKRIM vil fortsette etterforskningen, i samarbeid med utenlandske myndigheter, med sikte på å avklare hvorvidt det er grunnlag for straffansvar.