• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

2009

Sist oppdatert 21.06.2013
Oversikt over 2009
Tittel Dato
2009-10-13 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2009-10-26 Sør-Østerdal tingrett 18.10.2016 09:51
2009-10-6 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2009-11-2 Nordhordland tingrett 18.10.2016 09:51
2009-12-14 Moss tingrett 18.10.2016 09:51
2009-12-15 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2009-3-24 Nord-Østerdal tingrett 18.10.2016 09:51
2009-4-23 Høyesterett 18.10.2016 09:51
2009-4-27 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-5-5 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2009-6-11 Sunnhordland tingrett 18.10.2016 09:51
2009-6-17 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-6-2 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-6-8 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-8-24 Nedre Romerike tingrett 18.10.2016 09:51
2009-8-25 Sør-Trøndelag tingrett 18.10.2016 09:51
2009-9-1 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-9-24 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-9-28 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2009-9-7 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51