Kulturminneloven § 15 (brudd på vernereglene for vedtaksfredete bygninger)