Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 271 (grovt bedrageri), § 182 (Benyttelse av falsk dok)