Regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser), Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 281 (forringelse av dekningsmiddel).