Straffeloven § 276 (grov utroskap), Merverdiavgiftsloven § 72 (merverdiavgiftsbedrageri).