Straffeloven § 276 (grov utroskap)
Straffeloven § 276b og Regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser).