Straffeloven §317 (grovt heleri) og Kulturminneloven § 15 (brudd på vernereglene for fredede bygninger)