Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 182 (benyttelse av falsk dok.)