2011

Sist oppdatert 21.06.2013
Oversikt over 2011
Tittel Dato
2011-1-10 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-1-17 Stavanger tingrett 16.09.2015 04:06
2011-10-10 Drammen tingrett 16.09.2015 04:06
2011-10-18 Bergen tingrett 16.09.2015 04:07
2011-10-24 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-10-27 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-10-3 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-10-3 Stavanger tingrett 16.09.2015 04:07
2011-11-1 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-11-15 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2011-11-21 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-11-28 Asker og Bærum tingrett 16.09.2015 04:06
2011-12-12 Bergen tingrett 16.09.2015 04:11
2011-2-10 Høyesterett 16.09.2015 04:06
2011-2-14 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-2-15 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-2-15 Borgarting lagmansrett 16.09.2015 04:06
2011-2-7 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-2-9 Høyesterett 16.09.2015 04:06
2011-4-14 Høyesterett 16.09.2015 04:06
2011-5-2 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-5-2 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-5-9 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-6-9 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-8-16 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2011-9-12 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06
2011-9-5 Oslo tingrett 16.09.2015 04:06