Regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser) og revisorloven.