Ligningsloven § 12-2 (grovt skattesvik), ), verdipapirhandelloven, straffeloven § 276 (grov utroskap),