2012

Sist oppdatert 21.06.2013
Oversikt over 2012
Tittel Dato
2012-1-10 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-1-3 Høyesterett 16.09.2015 04:06
2012-1-3 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-10-1 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2012-10-1 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2012-10-15 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-10-22 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2012-10-29 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-10-30 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-11-28 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-11-5 Eidsivating lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2012-11-5 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2012-12-10 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-12-5 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2012-2-15 Høyesterett 16.09.2015 04:07
2012-2-27 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-2-6 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-3-23 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-3-28 Asker og Bærum tingrett 16.09.2015 04:07
2012-4-10 Høyesterett 16.09.2015 04:07
2012-4-12 Høyesterett 16.09.2015 04:07
2012-4-16 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-4-17 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2012-4-23 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-4-26 Høyesterett 16.09.2015 04:11
2012-5-29 Agder lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-5-7 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:07
2012-5-7 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-6-27 Bergen tingrett 16.09.2015 04:07
2012-8-14 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-8-15 Høyesterett 16.09.2015 04:08
2012-8-28 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2012-9-10 Oslo tingrett 16.09.2015 04:07
2012-9-3 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2012-9-3 Øvre Romerike tingrett 16.09.2015 04:07