2013

Sist oppdatert 21.06.2013
Oversikt over 2013
Tittel Dato
2013-08-26 16.09.2015 04:06
2013-1-15 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-1-3 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-1-7 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-1-8 Agder lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-10-7 Oslo tingrett 16.09.2015 04:11
2013-11-18 Oslo tingrett 16.09.2015 04:11
2013-11-4 Eidsivating lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2013-11-4 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2013-12-10 Salten tingrett 16.09.2015 04:11
2013-3-11 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2013-3-21 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-4-11 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2013-4-22 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2013-4-8 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-5-2 Høyesterett 16.09.2015 04:08
2013-5-21 Oslo tingrett 16.09.2015 04:08
2013-5-29 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:10
2013-6-11 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:08
2013-6-19 Høyesterett 16.09.2015 04:10
2013-8-20 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2013-9-12 Høyesterett 16.09.2015 04:11
2013-9-2 Stavanger tingrett 16.09.2015 04:06
2013-9-24 Høyesterett 16.09.2015 04:10
2013-9-30 Bergen tingrett 16.09.2015 04:11