Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 183  (benyttelse av falsk dok), regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser), blant annet.