2014

Sist oppdatert 04.09.2013
Oversikt over 2014
Tittel Dato
2014-01-13 Oslo tingrett 16.09.2015 04:11
2014-03-07 16.09.2015 04:12
2014-04-28 Oslo tingrett 16.09.2015 04:12
2014-05-05 16.09.2015 04:19
2014-05-06 16.09.2015 04:12
2014-06-11 16.09.2015 04:19
2014-06-11 16.09.2015 04:12
2014-06-16 16.09.2015 04:12
2014-06-16 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:12
2014-06-20 Hålogaland lagmannsrett 16.09.2015 04:20
2014-09-11 Sør-Østerdal tingrett 16.09.2015 04:22
2014-1-21 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:06
2014-1-21 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2014-1-23 Høyesterett 16.09.2015 04:11
2014-1-23 Høyesterett 16.09.2015 04:12
2014-10-06 Gulating lagmannsrett 16.09.2015 04:19
2014-10-06 Oslo tingrett 16.09.2015 04:22
2014-10-14 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2014-10-20 Oslo tingrett 16.09.2015 04:19
2014-10-23 Agder lagmannsrett 16.09.2015 04:19
2014-10-29 Oslo tingrett 16.09.2015 04:22
2014-10.23 Høyesterett 16.09.2015 04:22
2014-12-01 Tønsberg tingrett 16.09.2015 04:20
2014-12-15 Sør-Østerdal tingrett 16.09.2015 04:23
2014-2-11 Borgarting lagmannsrett 16.09.2015 04:11
2014-3-25 Alta tingrett 16.09.2015 04:12