Viltloven, hundeloven, våpenloven § 33 (ulovlig innføring, avhendelse eller erverv) , dyrevelferdsloven m. m.