Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 317 (grov hvitvask - bistand til å sikre utbytte) og § 283 (boforringelse)