Straffeloven § 132 (motarbeidet etterforsking m m)