Bokføringsloven, regnskapsloven § 8-5 (særlig skjerpende regnskapsovertredelse), merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.