Regnskapsloven § 8-5 (særlig skjerpende regnskapsovertredelse), verdipapirhandelloven.