Straffeloven § 276b (grov korrupsjon), § 317 (grov hvitvasking), verdipapirhandelloven.