Ligningsloven § 12-2 (grovt skattesvik, skjult formue/inntekt), straffeloven § 276 (grov utroskap).