2016

Sist oppdatert 16.08.2016
Oversikt over 2016
Tittel Dato
2016-01-19 Nordre Vestfold tingrett 17.08.2016 01:44
2016-03-01 Eidsivating lagmannsrett 17.08.2016 01:43
2016-03-08 Høyesterett 16.08.2016 05:15
2016-04-04 Stavanger tingrett 17.08.2016 01:41
2016-04-19 Hålogaland lagmannsrett 17.08.2016 01:41
2016-05-02 Borgarting lagmannsrett 17.08.2016 01:40
2016-05-09 Gulating lagmannsrett 17.08.2016 01:40
2016-05-23 Indre Finnmark tingrett 17.08.2016 01:42
2016-06-20 Oslo tingrett 17.08.2016 01:39
2016-06-28 Høyesterett 17.08.2016 01:38
2016-08-23 Borgarting lagmannsrett 17.08.2016 01:37
2016-08-24 Høyesterett 17.08.2016 01:37
2016-10-03 Drammen tingrett 26.09.2016 03:03
2016-10-10 Borgarting lagmannsrett 17.08.2016 01:35
2016-10-24 Oslo tingrett 24.08.2016 08:59
2016-10-31 Nordre Vestfold tingrett 17.08.2016 01:34
2016-10-31 Oslo tingrett 17.08.2016 01:34
2016-11-14 Oslo tingrett 17.08.2016 01:32
2016-11-22 Høyesterett 26.09.2016 03:11
2016-11-29 Borgarting lagmannsrett 17.08.2016 01:31