• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

2016

Sist oppdatert 16.08.2016
Oversikt over 2016
Tittel Dato
2016-01-19 Nordre Vestfold tingrett 18.10.2016 09:51
2016-03-01 Eidsivating lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-03-08 Høyesterett 18.10.2016 09:51
2016-04-04 Stavanger tingrett 18.10.2016 09:51
2016-04-19 Hålogaland lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-05-02 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-05-09 Gulating lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-05-23 Indre Finnmark tingrett 18.10.2016 09:51
2016-06-20 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2016-06-28 Høyesterett 18.10.2016 09:51
2016-08-23 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-08-24 Høyesterett 18.10.2016 09:51
2016-10-03 Drammen tingrett 18.10.2016 09:51
2016-10-10 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51
2016-10-24 Oslo tingrett 26.10.2016 01:35
2016-10-31 Oslo tingrett 10.11.2016 01:48
2016-11-14 Oslo tingrett 18.10.2016 09:51
2016-11-22 Høyesterett 01.11.2016 10:59
2016-11-29 Borgarting lagmannsrett 18.10.2016 09:51