• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for omsetning av uekte Hamsun- og Ibsendokumenter

Sist oppdatert 25.06.2013

I en ØKOKRIM-sak er en mann av lagmannsretten dømt til ett år og ni måneders fengsel for flere tilfeller av grovt bedrageri. Saken gjelder omsetning av uekte manuskripter, brev og andre dokumenter med Knut Hamsun og Henrik Ibsen sin håndskrift. Ni måneder av dommen er gjort betinget.

De falske håndskriftene omfattet i alt 25 objekter, blant annet manuskriptdeler av ”På gjengrodde Stier” og ”John Gabriel Borkman”, Hamsuns dagboknotater om hans møte med Hitler i 1943 samt et innmeldingsskjema fra Hamsun i NS hjelpeorganisasjon, samt brev og dedikasjoner fra Henrik Ibsen til Knut Hamsun, Edvard Munch, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie..

I dommen heter det at det etter lagmannsrettens syn er ”straffskjerpende at de straffbare forhold er forøvet over tid og har vært godt planlagt”, samt at  fremgangsmåten har vært "manipulerende og beregnende", men at det lange tidsforløp tilsier at ni måneder av straffen gjøres betinget.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.