• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Høyesterett fastslår at innsidehandel med obligasjoner gir ubetinget fengsel

Sist oppdatert 28.06.2013

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett skjerpet straffen for en administrerende direktør fra 30 dager betinget fengsel til 45 dager ubetinget fengsel for ulovlig innsidehandel med obligasjoner.

Domfelte var på tidspunktet for handlingen administrerende direktør i selskapet han ble dømt for å handle obligasjoner i. Det er første gang domstolene tar stilling til en sak om innsidehandel med obligasjoner og Høyesterett fastslår at straffen for innsidehandel med obligasjoner - og andre finansielle instrumenter - skal fastsettes etter samme norm som når det er innsidehandlet med aksjer.

I dommen heter det blant annet: ”obligasjonsmarkedet (er) svært viktig, og det er helt sentralt at investorene kan ha tillit til det. (Domfeltes) innsidehandel var egnet til å svekke tilliten til markedet”. Domfelte hadde tilstått forholdet, hvilket medførte redusert straff.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.