• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

60 dagers betinget fengsel for økonomiansatte i Finance Credit

Sist oppdatert 04.07.2005

En tidligere finanssjef i Finance Credit-systemet ble i Oslo tingretts dom av 1. juli 2005 dømt til 60 dagers betinget fengsel for uriktig rapportering om pantesikkerhet overfor et banksyndikat. I den samme dommen fikk en tidligere økonomidirektør like lang fengselsstraff og en bot på 40 000 kroner for grovt skattesvik og vesentlig brudd på regnskapsloven.

Den tidligere finanssjefen ble dømt for medvirkning til brudd på straffeloven § 274 annet ledd. Retten har lagt til grunn at han forsettlig utarbeidet uriktige rapporter om kundefordringer som enkeltselskaper i Finance Credit-systemet eide. Kundefordringene var sikkerhet for lån med en trekkramme på 171 millioner kroner. Retten frifant finanssjefen for utarbeidelse av uriktige rapporter knyttet til to andre lån på til sammen 75 millioner kroner.

Den tidligere økonomidirektøren ble frifunnet for brudd på straffeloven § 274 annet ledd. Han ble imidlertid dømt for grovt brudd på ligningsloven og vesentlig brudd på regnskapsloven. Retten bygget på at han ikke hadde oppgitt 150 000 kroner som skattepliktig inntekt, og at han som regnskapsansvarlig i det utbetalende selskapet blant annet unnlot å regnskapsføre utbetalingen til seg selv.

ØKOKRIM har ikke tatt stilling til spørsmålet om anke.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helge Skogseth Berg, tlf. 916 46 009.