• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Administrerende direktør dømt for ulovlig innsidehandel i obligasjoner

Sist oppdatert 05.06.2012

I en ØKOKRIM-sak har Jæren tingrett dømt en mann dømt til betinget fengsel i 30 dager for innsidehandel.

Domfelte var på gjerningstidspunktet administrerende direktør i selskapet han er dømt for å ha handlet obligasjoner i. Han ble frifunnet for inndragningskravet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf 984 07 165.