• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Andre nyheter

Tittel Dato
To siktet i ØKOKRIM-sak   08.06.2017
ØKOKRIMs bekjempelse av miljøkriminalitet   06.06.2017
Ny runde om domene-beslag   08.05.2017
Årsmeldinga er klar   03.04.2017
ØKOKRIM etterforsker Kystad-saken   31.03.2017
Advarer mot falske faktura-e-poster   09.03.2017
ØKOKRIM i internasjonal miljø-aksjon   03.03.2017
ØKOKRIM bekrefter henvendelse   17.02.2017
Fleire melder om mistenkelege transaksjonar   14.02.2017
Statistikk for Økokrim 2016   10.02.2017
Statsministeren til Antikorrupsjonskonferansen   31.01.2017
Juryens kjennelse i «Yara-saken»   02.12.2016
Charged with illegal insider trading   31.10.2016
Siktet for ulovlig innsidehandel   31.10.2016
Tilbakelevering av kulturgjenstand fra Nederland   04.10.2016
Tverrfaglig samarbeid i kampen mot arbeidslivskriminalitet   13.06.2016
Panama-dokumentene   10.05.2016
Panama-dokumentene   06.04.2016
Beslag i domenet popcorn-time.no   08.03.2016
Rettskraftig dom   29.02.2016
ØKOKRIMs statistikk 2015   21.02.2016
Ny assisterende ØKOKRIM-sjef   19.02.2016
Statoil – Angola   19.02.2016
CEO-bedragerier   29.01.2016
ØKOKRIM trekker anken i Transocean-saken   13.01.2016
Pressemelding:   11.12.2015
VW-bedrageriet: ØKOKRIM gjør undersøkelser   25.09.2015
ØKOKRIMs statistikk 2014   13.02.2015
Punktum satt i innsidesak   12.05.2014
Ulovlig ulvejakt i Hedmark   08.04.2014
ØKOKRIM henlegger sak mot Troms Kraft AS   25.03.2014
Vedrørende børsmelding fra Kongsberg Gruppen ASA   25.02.2014
Nekta gjenopptaking av skattsviksak   04.02.2014
ØKOKRIMs statistikk 2013   04.02.2014
Fengsel for ulovlig innførsel av fremmede arter   06.12.2013
Ny behandling av Finance Credit-saken   01.11.2013
Punktum satt for deler av Finance Credit-saken   01.11.2013
Troms Kraft   27.09.2013
Bedrageridom opphevet   18.09.2013
Vest Tank-saken: Styreleder og rådgiver får ikke saken opp i Høyesterett   13.09.2013
Anders Talleraas' sak ikke opp i Høyesterett   02.04.2013
ØKOKRIMs statistikk 2012   28.01.2013
ØKOKRIMs trusselvurdering 2013-2014: Sårbar velferd   09.01.2013
Pågripelser i "Yara-saken"   18.05.2012
ØKOKRIM etterforsker ikke Lysbakken   08.03.2012
ØKOKRIMs statistikk 2011   17.02.2012
Sak mot banksjef henlagt   07.02.2012
Krav om erstatning på 1,8 milliarder i Transocean-saken   06.02.2012
Påtalemyndigheten anker Stangeland-saken til Høyesterett   13.12.2011
Presisering av artikkel i Kapital   25.10.2011
Høgsterett: Journalistar har vitneplikt når kjelda er kjend   10.10.2011
Ingen kritikk fra Sivilombudsmannen i «Brasilsaken»   02.09.2011
ØKOKRIM omtalt i OECD-rapport om Norges innsats mot internasjonal korrupsjon   30.06.2011
Pågrepet for grov økonomisk utroskap   15.06.2011
ØKOKRIM anker ikke SBS-saken   05.04.2011
ØKOKRIMs statistikk 2010   14.02.2011
Pengeoverføringer via advokaters klientkonti: taushetsplikten gjelder   23.12.2010
ØKOKRIMs trusselvurdering 2011-2012: Velferdssamfunnet under press   22.12.2010
Etterforsker utstedelse av fakturaer   15.12.2010
Pågrepet for merverdiavgiftsbedragerier og hvitvasking   17.11.2010
Dagens Næringsliv   09.11.2010
ØKOKRIM åpner ikke etterforsking i «gave-saken»   16.09.2010
Tidenes største hummeraksjon   30.06.2010
Arbeidsmiljølovbrudd tar flere liv enn drap   07.06.2010
Gjenopptagelseskommisjonen avviste begjæring om gjenåpning fra Terje Bogen   23.04.2010
Aksjon mot handel med truede arter   19.02.2010
Engra-saken henlagt – Norge har ikke anledning til å forfølge den utenlandske arbeidsgiveren i Bosnia.   13.11.2009
Økokrim etterforsker DNO-saken   09.10.2009
Økokrim henlegger anmeldelser mot Den norske kirke   11.09.2009
Økokrim etterforsker ikke Libya-saken   15.05.2009
Stortingspensjonssaken   05.03.2009
Stortingspensjonssaken   10.02.2009
Vidt unntak fra plan- og bygningsloven gir henleggelse   10.11.2008
Økokrim har mottatt granskingsrapporter i Libya-saken   06.10.2008
Etterlyst mann meldte seg   26.06.2008
Akvakulturkriminalitet må tas mer alvorlig   24.02.2008
Økokrim si anke i saka mot KPMG forkasta   06.02.2008
Korrupsjonssaker mot tre offiserer henlegges   30.01.2008
Økokrim har fått redegjørelse om Terra-saken   29.11.2007
hvitvasking.no: Økokrim og Kredittilsynet lanserer nettsted for tiltak mot hvitvasking   01.11.2007
Økokrim med strategisk analyse av Hawala-virksomhet   29.10.2007
Ny Høyesterettsavgjørelse: Innsidehandel skal normalt straffes med ubetinget fengsel   06.02.2007