• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dommer

Tittel Dato
To dømde for grove bedrageri   21.06.2017
Fengselsstraff og inndragning for utroskap og bedrageri   30.05.2017
Tidligere forsvarsansatt dømt for grov korrupsjon   16.05.2017
Inngir ikke selvstendig anke   12.05.2017
Skjerpa straff for korrupsjon og marknadsmanipulasjon   08.05.2017
Advokat og grunneier dømt for bedragerier   04.05.2017
Dømt for innsidehandel i Funcom   28.04.2017
Dømd for grovt skattesvik   05.04.2017
Kjent skyldig i korrupsjon og markedsmanipulasjon   30.03.2017
Fengselsstraffer etter forurensning   08.03.2017
Rettskraftig bedrageridom   02.03.2017
Tre menn tiltalt for grovt kreditorsvik   13.02.2017
Tilsto ulovlig innsidehandel – frontrunning   07.02.2017
Høgsterett forkasta anken   31.01.2017
Skjerpet straff for grov korrupsjon   17.01.2017
Tidligere banksjef dømt for utroskap   29.12.2016
Fastsatt fengselsstraff for grove bedragerier   16.12.2016
Rettskraftig innsidedom   13.12.2016
Dømt for grovt skattesvik på 37 millioner   12.12.2016
Skjerper straffen mot Nord Senja Laks AS   09.12.2016
EMD støtter Høyesterett   15.11.2016
Dømt for grovt skattesvik på 12 millioner   07.11.2016
Rettskraftig dom for grovt skattesvik   10.10.2016
Frikjent for å ha imitert rovdyrskader og reintyveri   07.09.2016
Ulovlig ulvejakt skal straffes etter straffeloven   02.09.2016
Domfellelse for grov korrupsjon   31.08.2016
Rettskraftig dom for tidligere styreleder i riggselskap   04.08.2016
Dømt for økonomisk utroskap på fem millioner kroner, mva-unndragelse og NAV-bedrageri   07.07.2016
Endelig punktum i Fortuna-saken   04.07.2016
Fengsel, bot og rettighetstap for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd   25.05.2016
Dømt til fengsel for misbruk av innsideinformasjon   13.05.2016
Domfelt for grov tollunndragelse   11.05.2016
Dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt   06.04.2016
Endelig dom i FAST-saken   18.03.2016
90 dagers fengsel for grov mishandling og drukning av hund i Moss   10.02.2016
Bot på fem millionar for skattesvik   03.02.2016
Dømt for ulovlig innsidehandel   20.01.2016
Dømt for medvirkning til bedragerier mot to banker   08.01.2016
Domfelt for grov tollunndragelse   07.01.2016
Dom i Fortuna-saken   22.12.2015
Domfellelse for grovt skattesvik   18.12.2015
Styreformann dømt for flere grove straffbare handlinger   08.12.2015
Frifunnet for grov utroskap og grov selvvask   01.12.2015
Fengsel og bot for netthandel med truede arter   06.11.2015
Fengsel og bot for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd   23.10.2015
Lagmannsretten idømmer strenge straffer for konkurskriminalitet   16.10.2015
Lagmannsretten opprettholder dom om fengsel i "FAST-saken"   15.10.2015
Frifunnet for grovt skattesvik   07.10.2015
Rettskraftig dom for ulovlig jakt mot vilt   01.10.2015
Advokat dømt til fengsel for grovt heleri   10.07.2015
Fire personar dømt for konkurskriminalitet   10.07.2015
Fire tidligere toppledere dømt i Yara-saken   07.07.2015
Dømt for fiktiv fakturering av fem millionar kroner   26.06.2015
Strenge fengselsstraffer for omfattende økonomisk kriminalitet   19.06.2015
Dømt for ulovlig innsidehandel   18.06.2015
Betinget fengsel for å ha motarbeidet politietterforsking   29.05.2015
Fem personer dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt   21.04.2015
Fengsel for lånebedragerier   26.03.2015
Dømt for uaktsom hvitvasking   24.03.2015
Fengsel for ulovleg jakt mot vilt   13.03.2015
Selskap fekk bot for forureining   02.02.2015
Høyesterett: Fengsel for feilrapportering om lakselus   23.01.2015
Fengsel for grov økonomisk utruskap og kvitvasking   13.01.2015
Fjernet ulv, mistet jaktrett   13.01.2015
Frifunnet for forsøk på bevisforspillelse   19.12.2014
Fire personar dømt til fengsel for meirverdiavgiftskriminalitet   19.12.2014
Dømt for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet   12.12.2014
Opphever dommer i Finance Credit-saken   10.11.2014
Tre års fengsel for arbeidsmarkedskriminalitet   01.11.2014
Opprettheld straff på eitt års fengsel for korrupsjon   28.10.2014
Fire personer dømt for hvitvasking   24.10.2014
To personer dømt for grovt økonomisk underslag   21.10.2014
Advokat frifunne for heleri   21.10.2014
Rettskraftig dom for ødeleggelse av kongeørnreir   01.10.2014
Dømt til fengsel etter å ha kjørt vekk skutt ulv   23.09.2014
Dømt for brot på listeføringsplikta   21.08.2014
ØKOKRIM anker i Transocean-saken   16.07.2014
Skjerpet straff mot produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap   15.07.2014
Frifinnelse i Transoceansaken   08.07.2014
Opprettholder fengselsstraff på åtte år mot Eltek-gründer   07.07.2014
Dømd til inndraging av utbytet i korrupsjonssak   03.07.2014
Betinget fengselsstraff og bøter for ødeleggelse av kongeørnreir   20.06.2014
Frifunne for korrupsjon mot bank   12.05.2014
Fengsel for korrupsjon   24.04.2014
Produksjonssjef dømt til fengsel og bot for blant annet falsk forklaring   04.04.2014
Fellende dom i Finance Credit-saken   21.03.2014
Tidligere advokat dømt for økonomisk kriminalitet   14.03.2014
Åtte år i fengsel for grov utruskap og grov sjølvvask   04.03.2014
Fengsel for misbruk av innsideinformasjon   19.02.2014
Fengsel i ”FAST-saken”   10.02.2014
Fengsel og inndragning for omfattende økonomisk kriminalitet   31.01.2014
Advokat dømt til fengsel for grovt heleri   23.01.2014
Gårdbruker frifunnet for å ha felt tre med kongeørnreir   19.12.2013
Fengsel for samlet økonomisk kriminalitet på 180 millioner   20.11.2013
Punktum satt i Tordenskjoldsaken   15.10.2013
Frifunnen for brot på tollova   11.10.2013
Høyesterett opprettholder straffenivå for innsidekriminalitet   25.09.2013
Fengsel for grov korrupsjon mot bank   13.09.2013
Dom i ”barnehagesak” er endelig   21.08.2013
Advokat dømt til fengsel for bedragerier   16.08.2013