• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Forelegg

Tittel Dato
Vedtok forelegg på 85 millioner kroner   31.05.2017
Bot for giftig leketøy   21.11.2016
Bot for markedsmanipulasjon   23.10.2015
Millionbot for grov avgiftsunndragelse   09.07.2015
Kommune vedtok bot for kulturminnekriminalitet   08.04.2015
Bot til departement for aktlaus handsaming av innsideinformasjon   27.03.2015
Bot til kommune for å ha skadd kulturminne   25.11.2014
Forelegg til Siem Offshore Inc for brudd på ligningsloven   26.06.2014
Millionforelegg for bestikkelser   15.05.2014
Førelegg for brot på teie- og listeføringsplikta   08.04.2014
Forelegg til Aker ASA på 51 millioner kroner for innsidehandel   04.04.2014
Forelegg til Yara på 295 millioner kroner   15.01.2014
Bot for manglende innsideliste   20.12.2013
Millionbot til fiskeavlselskap for urett rapportering   06.11.2013
Millionbøter til DNO for markedsmanipulasjon   25.10.2013
To millioner i bot for i et begrenset område å ha utryddet en fredet planteart   05.07.2013
DNO bøtelagt for markedsmanipulasjon   01.10.2012
Forelegg for manglende listeføring   07.09.2012
Førelegg til Eitzen Chemical ASA for mangelfull listeføring   16.08.2012
Innførsel av ”slankemiddel” gav bot på 50 000 for miljøkriminalitet   08.08.2012
Statoil ASA ilagt forelegg for mangelfull listeføring   06.08.2012
Forelegg for mangelfulle innsidelister   14.05.2012
Bøter for udekket shortsalg   21.12.2011
Forelegg for ulovlig bruk av plattinger i skjærgården   31.08.2011
Vedtatt forelegg i Store Norske-saken   26.08.2011
Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon   04.07.2011
Bot for brudd på markedsføringsloven   13.04.2011
Forelegg for brudd på bokføringsloven   04.02.2011
Straff i strandsonen   07.12.2010
Førelegg for brot på teieplikt   01.10.2010
Forelegg på 1, 6 millioner for oljeutslipp   29.06.2010
Bot på 4 millionar kroner til FAST   25.03.2010
Forelegg mot DnB NOR ASA   17.02.2010
Forelegg mot fem elektronikk-bedrifter   29.10.2009
Forelegg til revisjonsfirma   26.10.2009
Bot til ukeblad-forlag for å ha bistått person på flukt fra politiet   08.10.2009
Vedtatt forelegg i Vest Tank-saken   10.07.2009
Millionbot for oppdrettskriminalitet   11.06.2009
Millionbot etter dødsulykke   22.04.2009
Forelegg for korrupsjon   30.06.2008
Bot for tømming av not   17.06.2008
Høyeste bot hittil for oppdrettskriminalitet   14.05.2008
Bot for ulovlig hyttevei   05.02.2008
Rederi bøtelagt for utslipp av olje   27.01.2008
Bot til Sandefjord kommune i kulturminnesak   22.01.2008
Bot til journalist for å ha bistått person på flukt fra politiet   22.01.2008
Manglende merking av helse- og miljøskadelige malingsprodukter   01.01.2008
Førelegg til Norsk Hydro for uforsvarleg handsaming av innsideinformasjon   14.12.2007
Bot til Siemens Business Services AS (SBS) for grovt bedrageri   11.12.2007
Bot på 1, 1, millioner kroner for utslipp av farlige kjemikalier   30.08.2007
Bøter for import av leker med helseskadelige stoffer   28.06.2007
Vedtatte forelegg og frifinnende dom i kulturminnesak i Bergen   18.06.2007
Bot for eksport av brukte kjøleskap   07.06.2007
Forelegg til Statkraft Energi AS   07.03.2007
Forsvarets Logistikkorganisasjon er bøtelagt for å ha avhendet radioaktive gjenstander på uforsvarlig måte   12.01.2007
Kommune bøtelagt   24.11.2006
Vedtok førelegg for ulovlege terrenginngrep i strandsona ved Kragerø   22.08.2006
Inndragningsforelegg i innsidesak   09.08.2006
Forelegg til Gilde i E.coli-saken   13.07.2006
Forelegg mot entreprenører i asfaltbransjen og byggebransjen   30.06.2006
Forelegg for innførsel av sinksulfat med for høyt kadmiuminnhold   28.06.2006
Forelegg i forbindelse med kranulykke i Drammen   20.04.2006
Forelegg for ulovlige terrenginngrep i strandsonen ved Kragerø   18.04.2006
Forelegg og inndragningsforelegg i Stocknet-saken   06.12.2005
Førelegg for uforsvarleg lagring av spesialavfall   02.12.2005
Forelegg for ulovlige terrenginngrep i strandsonen ved Arendal   02.12.2005
Forelegg for urettmessig trygderefusjon   08.07.2005
Forelegg i verdipapirhandelsak   17.06.2005
Førelegg for brot på arbeidsmiljølova   20.04.2005