• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Anders Talleraas' sak ikke opp i Høyesterett

Sist oppdatert 02.04.2013

Høyesterett har nektet fremmet Anders Talleraas' anke over Borgarting lagmannsrett dom 6. desember 2012. Dommen på seks måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri etter at han uberettiget hadde mottatt vel 2,6 millioner i alderspensjon fra Stortinget, blir dermed stående. Med dette er punktum satt i den såkalte «Stortingspensjonssaken».

Sammen med Magnus Stangeland ble Anders Talleraas i mai 2010 tiltalt for grovt uaktsomt grovt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter, til tross for at de hadde for høye arbeidsinntekter til å kunne få slik pensjon. Stangeland ble ved Høyesteretts dom 23. april 2012 frifunnet.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstetatsadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98 / 996 24 976