• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Andre typer bedrageri

Sist oppdatert 20.02.2017

Forsikringsbedrageri

Bedrageren oppgir til forsikringsselskapet at et forsikret gjenstand er skadet eller stjålet uten at dette er tilfelle. Forsikringsbedrageri er utbredt og rammes av straffeloven § 375.

Identitetsbedrageri

Bedrageren skaffer seg og misbruker identitetsbeviset til en annen person for å få utstedt kredittkort for å søke om lån, kjøpe varer etc. Noen tar også kontroll over posten til offeret slik at purringer på ubetalte regninger aldri kommer frem til mottaker. Dette kan pågå lenge før offeret klarer å få stoppet virksomheten, og offeret kan få store problemer med å rydde opp i ettertid. Identitetsbedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, men ofte kan andre straffebestemmelser brukes i tillegg, slik som straffeloven § 361 første ledd bokstav b.

Kredittbedrageri

Bedrageren oppretter selskap(er) som han/hun benytter til å bestille varer på kreditt. Disse varene betaler han/hun ikke for. Mange bedrifter er blitt påført milliontap på denne måten. Bedrageren kan også utgi seg for å representere kjente bedrifter, og deretter sørge for at varene blir levert et annet sted. Kredittbedragerier rammes av straffeloven § 371, jf. § 372.

Kredittkortbedrageri

Misbruk av andre personers kredittkort. Bedrageren kan fått tak i opplysninger om kortet f.eks. ved å stjele det eller ved å kopiere opplysningene når kortet er brukt i butikken, minibanken eller på Internett. Kredittkortbedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, men ofte kan andre straffebestemmelser brukes i tillegg.

Subsidiebedrageri

Bedrageren gir opplysninger til myndighetene for å få utbetalt subsidier uten at han/hun har krav på det. Eksempler på subsidier er støtte til næringer og/eller til organisasjoner med ideelle formål. Mange av overføringene fra myndighetene er basert på tillit og på dokumentasjon fra søkeren. Subsidiebedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372. I tillegg benyttes ofte straffeloven § 221 første ledd.

Trygdebedrageri

Bedrageren forleder myndighetene til å utbetale for eksempel sosialstøtte eller trygd ved å oppgi gale opplysninger. Trygdebedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, i tillegg til straffeloven § 221 første ledd.