• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Arbeidsmiljølovbrudd tar flere liv enn drap

Sist oppdatert 07.06.2010

Det er stor underrapportering innenfor arbeidsmiljøkriminalitet. Brudd på arbeidsmiljøloven tar flere liv hvert år i Norge enn drap og i gjennomsnitt er det en arbeidstaker hver uke som ikke kommer hjem fra jobb. I den første fagboken om arbeidsmiljøkriminalitet etterlyser nå ØKOKRIM strengere straffer.

ØKOKRIM understreker i en ny fagbok at det ikke finnes noe annet kriminalitetsområde der forholdet mellom lovbruddenes alvor og straffereaksjonene er mindre sammenfallende enn innenfor arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig er hensynet til allmennprevensjon stort på området.

Boken er den første samlede fremstillingen av emnet, rettet mot politi, påtalemyndighet, Arbeidstilsynet og ikke minst arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Strengere straffer, skadeforbyggende tiltak, effektiv straffeforfølgning og mer samarbeid er noen av tiltakene som foreslås. Men det er viktig at det er de grove og prinsipielle sakene som blir strafferettslig forfulgt.

Kontaktperson: førstestatsadvokat i ØKOKRIM, Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.