Straffeloven § 271 (grovt bedrageri),§317 (grovt heleri) mm