• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fakturabedrageri

Sist oppdatert 20.02.2017

Dersom du mottar en faktura for varer/tjenester du ikke har kjøpt eller bestilt, skal du ikke betale. Meld fra skriftlig til avsenderen av kravet at du ikke har bestilt den varen/tjenesten det er snakk om, og at du derfor ikke betaler. Det er avsenderen som må dokumentere at det foreligger en avtale med deg om kjøp/salg.

Næringsdrivende mottar fakturaer uten at de har inngått noen avtale eller at de har mottatt noe produkt. Som regel gjelder fakturaene oppføring i databaser, og dårlige rutiner og svikt hos fakturamottakeren fører til at noen fakturaer blir betalt. Fakturabedrageri rammes av straffeloven § 371 (§ 372).

Her kan få informasjon om dette temaet: