• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Investeringsbedragerier

Sist oppdatert 20.02.2017

Bedragerne finner sine kunder via nettbaserte foretaksregistre. De er som regel mest interessert i personer som har enkeltmannsforetak, men alle typer enkeltpersoner kan rammes opp til flere ganger. Bedragerne kan sende e-post til de som tidligere har vært utsatt for «phishing», det vil si at de har gitt fra seg personopplysninger via telefon eller e-post til noen som har hensikt i å fiske etter personinformasjon. Man har også sett en tendens til at de ringer opp økonomiansvarlige i firmaet og forsøker å få de til å investere på vegne av firmaet. Telefonene kommer ofte fra østen og pengene skal ofte sendes dit.

Økokrim får daglig henvendelser fra personer som har investert, eller som har fått tilbud om å investere, i verdiløse eller tilnærmet verdiløse aksjer i utenlandske selskaper. Henvendelsen er gjerne kommet via telefon eller e-post fra engelsktalende personer. I noen tilfeller har tilbudet også blitt fremført av en nordmann, angivelig ansatt i et selskap i utlandet. Investorene blir gjerne lokket til å kjøpe aksjer i selskaper som det hevdes skal introduseres på børsen, og dermed gi en pen gevinst.

Innenfor investeringsbedrageri kan det være tre faser:

  • Salgsfasen
  • Tilbakekjøpsfasen
  • Redningsfasen

Salgsfasen

Den første kontakten skjer gjerne ved at du blir ringt opp fra et «boiler room» hvor det sitter flere personer i et konferanserom og ringer, eller at de kontakter deg via et «call center» som ringer folk etter kundelister.

Oppringeren er ofte uvitende om at de er med på et bedrageri, men de har lært seg «språket» i den finansielle verden. De behandler deg som en verdifull kunde og kan ta mange oppfølgingssamtaler – korte som lange – for å overbevise deg om at du vil gjøre en god investering. Ved siden av å snakke om risikoer og fortjenester, kommer de med attraktive tilbud og lokker deg med høy og rask avkasting og lav risiko. De sier at beløpene du tjener er skattefrie. Du får rabatter, og de kan si at tilbudet er svært bra fordi de sitter med innsideinformasjon og at innsidehandel ikke er ulovlig når det skjer offshore. De kan også gi falske opplysninger om samarbeid med kjente firmaer. Tonen er hyggelig og oppfordrende, og fremferden iherdig og pågående.

Når de føler at du er på gli, overtar gjerne en person med en høyere tittel kundeoppfølgingen. De kan ofte overbevise deg om at de er store på markedet, vise til imponerende referanser og advare mot mindre seriøse firmaer. Hjemmesidene og brosjyrene de henviser til er gjerne flotte glansfulle, og de bruker navn som ligner eller som er identiske med seriøse aktører i markedet. De kopierer ofte andres hjemmesider og legger inn sin egen kontaktinformasjon, eller legger ut et virus på seriøse nettsteder som gjør at det du klikker på fører deg til rett over til bedragernes hjemmesider.

Tilbakekjøpsfasen

Du blir ringt opp og får tilbud om å selge aksjene dine. Denne henvendelsen kan gjerne skje flere år etter at du har avskrevet aksjene dine som tap. Det henvises til myndigheter som ikke finnes, og du må betale inn skatter og sikkerhetsavgifter som kan utgjøre over 50 % av aksjeverdien i firmaet. Dette er forskuddsbetaling av skatt som bedragerne påstår skal tilbakebetales senere. Det kan også være at aksjene er splittet opp, slik at du plutselig sitter igjen med langt færre aksjer og må betale avgifter for disse. Du må bestemme deg fort, og det kan også komme trusler om rettslige konsekvenser hvis du ikke går med på å selge. Resultatet er at mange betaler inn enda flere penger enn de allerede har gjort.

Redningsfasen

Du blir ringt opp av firmaer som vil hjelpe deg med å få tilbake tapt kapital, og som vil bidra til at det blir en rettssak. De presenterer seg ofte som et «advokatkontor» som representerer en gruppe investorer, selvfølgelig mot betaling på forskudd. Det har også skjedd at bedragerne har utgitt seg for å representerer en domstol som vil iretteføre sakene.

De fem flaggs teori

Akseinvesteringsbedragerier er komplekse og kostnadskrevende å etterforske. Bedragerne bruker ofte det som kalles «De Fem Flaggs teori»:

  • De jobber i land 1
  • Har kunder i land 2
  • Har produkter i land 3
  • Mottar betaling til land 4
  • Bor i land 5

Penger som blir sendt til konto i et land, blir raskt send videre til et annet land. Det har vært ofre som har forsøkt å forfølge bedragerne, og de opplever å reise fra postboksadresse til postboksadresse.

De som kontakter ØKOKRIM, gjør det som regel etter at de har forstått at de har blitt lurt. De vegrer seg for å anmelde saken, føler seg dumme og er fulle av skyldfølelse. Særlig kan skyldfølelsen være stor overfor deres nærmeste, fordi de kan risikere å måtte gå fra hus og hjem.

Tips:

En tommelfingerregel er at om du får et tilbud som virker for godt til å være sant, er det høyst sannsynlig ikke sant! Det er gjerne ikke slik at noen ønsker å dele ekstreme fortjenestemuligheter med vilt fremmede mennesker.

En annen god regel er å ikke investere i avanserte finansielle instrumenter eller teknologi som du selv ikke forstår. Det lureste er å kontant avvise «phishere» og tilbydere som henvender seg til deg per telefon eller e-post. Hvis du er i tvil, bør du gjøre noen søk på Internett for å se om andre kjenner til de som har tatt kontakt med deg. Hvis du ikke finner noe, kan du ta kontakt med ØKOKRIM eller Finanstilsynet. Vi har erfaring med investeringsbedragerisaker, og mange ganger kan vi høre ut fra den historien du forteller om du blir forsøkt bedratt. Utenlandske selskaper må også ha godkjenning av Finanstilsynet for å få lov til å gi aksjerådgiving i Norge.

Nyttige lenker som det er verd å sjekke før man setter i gang å investere: