• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Nettsvindel/«Nigeria-bedrageri»

Sist oppdatert 20.02.2017

Nettdating og sosiale medier Kjøp og salg av biler Reservasjon av hotell og restaurantbord 
Arv Leie av leilighet Venn som har mistet lommeboken sin
Kjøp av dyr Salg via internett  Ran og kidnapping

«Nigeria-svindel»

I flere tiår er det sendt sekker med tradisjonelle brev fra Nigeria, og/eller fra personer med nigeriansk opprinnelse bosatt i andre land, til adressater i Norge. Dette er brev som lokker med store fortjenester. Etter at Internett ble tilgjengelig for folk flest utover 90-tallet, ble det også et verktøy som bedragerne benyttet for å skaffe seg ofre, og man så en økning i antall svindlede nordmenn. Ved hjelp av oversettelsesprogrammer ble det sendt ut tusenvis av e-poster på gebrokkent norsk. I tillegg ble man henvist til hjemmesider som var falske, eller kopiert fra reelle banker/firmaer der bedrageren hadde lagt inn sin egen kontaktinformasjon. Ved siden av dette ser vi med årene også en hyppigere bruk av telefonsamtaler eller SMS for å fange folks interesse.

Det første kjente bedrageriet begått av personer med opprinnelse i Vest-Afrika er fra 1957 da et fiskebruk i Nord-Norge sendte tørrfisk til Nigeria uten å få betalt for det. Etter den tid har bedrageriene blitt stadig mer avanserte og bedragerne finner alltid på nye svindlemetoder. Men etter hvert som «Nigeriabedrageriene» ble mer kjent, gikk tallet på svindlede noe ned. Likevel er det fremdeles personer som i årevis har hatt et samarbeid med vestafrikanere og som fremdeles tror på den store fortjenesten. Dette på tross av advarsler, og at de har solgt både hus og hjem for å dekke lån. Det er lite som kan gjøres for å stoppe dem, men vi anmoder ofte familiene om å oppsøke profesjonell hjelp.

Politiet i flere europeiske land jobber aktivt mot denne type bedragerier, særlig England, Spania og Nederland som selv har store grupper med vestafrikanske bedragere. Gruppene som bedriver organisert kriminalitet er også gjerne aktive innenfor narkotikahandel og menneskehandel, samt handel med falske merkevarer.

Vi gjør oppmerksom på at vi har dommer i Norge der nordmenn som har sendt penger til bedragere, i den tro at de skulle få del av en større formue, er dømt for medvirking til hvitvasking av penger, selv om pengene ikke eksisterte.

Nettdating og sosiale medier

Bedriver man nettdating kan man risikere å få henvendelser fra både kvinner og menn i Afrika, gjerne Ghana, i tillegg til Asia og Russland. Vedkommende viser stor interesse for å bli kjent med deg og ofte oppstår romantikk som innleder til et forhold via nettet. Du får gjerne tilsendt bilder av personen du har kontakt med, men det kan være tilfeldige bilder som svindleren har funnet på nettet. I noen tilfeller kan du også bli overlatt til en annen person – uten at du merker noe – som gjerne får betalt for å fortsette kontakten med deg.

Det som ofte kjennetegner disse bedragerne er at de spiller på følelser, og når det har oppstått tillit begynner kravet om midler. De begynner å kreve penger til webkamera (slik at man kan se hverandre), til syke familiemedlemmer, operasjoner, eller penger til flybillett. Noen av kvinnene som er med på dette kan også dikte opp historier om at de bor i flyktningleir eller blir truet, og trenger hjelp til å komme seg ut.

Norske kvinner som har stevnemøter med menn på nettet får gjerne servert historier som at vedkommende de dater er fra Canada, Tyskland eller et annet vestlig land, men at han jobber i Afrika. En svært vanlig historie er også at vedkommende er amerikansk soldat eller offiser og stasjonert i Afghanistan eller Syria.  Han kan si at han har utestående et par millioner i lønn, men har i skrivende stund problemer med kontanter, og ber derfor om lån til flybilletter eller liknende utgifter. Det er et økende problem at bedragerne oppsøker ofrene sine via facebook. Det sendes daglig ut store beløp til nettkjærester, og kvinnene tar gjerne opp lån for å sende penger til sin nye venn. Penger som de er lovet å få tilbake. I omtrent samtlige saker hvor norske kvinner er involverte har nettvennen gitt uttrykk for at han vil flytte til Norge.

Menn som treffer kvinner på nettet drar gjerne ned for å treffe vedkommende og kan da bli presentert for et angivelig familiemedlem som utgir seg for å være slektning av en prominent person. Som regel dukker det opp forespørsler om fiktive samarbeid der kvinnens «slektning» tilbyr offeret store fortjenester ved å kjøpe andeler av en gullgruve, eller ved å frakte kasser med penger eller gull ut av landet. Vi har flere tilfeller hvor menn har underslått penger fra arbeidsplassen sin for å finansiere slike prosjekter.

Vi ser at kvinner og menn som er utsatt for datingbedrageri ofte blir brukt som «muldyr» av bedragerne. De får satt inn penger på kontoen sin fra andre personer i inn- og utland som er utsatt for samme bedragere, og får beskjed om å sende pengene videre til kontoer i utlandet. De som er muldyr blir anmeldt og kan siktet for medvirkning til hvitvasking av penger og/eller bedrageri.

Bedragerne opererer i dag ofte med norske adresser, de kan ringe fra norske telefonnummer. De sender blomster og sjokolade eller bamser til sine ofre, manipulerer filmer på skype, bestiller hotellrom i Oslo for å gi uttrykk for at de kommer til Norge, og ikke minst så ser vi at bruk av trusler er svært vanlig. De som blir utsatt for datingsvindlere blir etter hvert svært slitne og forandrer adferd overfor familie/venner og kolleger.

Arv

I arvebedragerier sendes det ofte ut brev og/eller e-post om at du har arvet en slektning i et annet land (ofte afrikanske). Vedkommende har gjerne samme etternavn som deg selv og henvendelsen du mottar ser ut til å komme fra et advokatkontor. De opplyser ofte om at de har brukt lang tid på å finne deg, og at de nå er sikre på at du er enearving til formuen den avdøde etterlot seg. Ved henvendelser om arv må du fylle ut personinformasjon, og du må betale arveavgifter og skatter før du kan motta noe. I slike situasjoner oppstår det ofte store komplikasjoner og det kreves stadig mer penger av offeret.

Det finnes flere varianter av arvebedrageri, deriblant de som starter med mottakelse av en e-post eller et brev som beskriver hvordan avsender har arvet en person som har omkommet i en katastrofe. Ofte brukes virkelige, aktuelle katastrofer som utgangspunkt, eksempelvis en tsunami, et terrorangrep eller en flom. Du blir gjerne tilbudt noen prosenter av pengene hvis du hjelper til med overføringen. Vi advarer om at dette er penger som har oppstått på en ulovlig måte, og at å delta i opplegget er å delta i hvitvasking av penger.

Kjøp av dyr

Bedragere av vestafrikansk opprinnelse er aktive innenfor kjøp og salg på Internett. Særlig vet de at det er lett å få folk engasjert i forbindelse med kjøp av dyr. Ofte kan det være snakk om små selskapshunder som er dyre og vanskelige   å få tak i. Bedragerne tilbyr hundene til en rimelig pris over nettet, eller oppgir at de ønsker å gi bort hunden. Det blir ofte forklart at hunden har blitt med på flyttelasset til et afrikansk land, men er stoppet på flyplassen. Skal du ha hunden, må du betale for oppholdet på flyplassen, vaksiner og frakten til Norge. Hvis bedragerne forstår at du ikke er villig til å betale, kommer de gjerne med trusler om at hunden må avlives.

Det har også vært tilfeller hvor bedragerne har benyttet den norske bankkontoen til et offer i Norge for å lure andre til å sette inn penger der. Det er derfor svært viktig at man ikke oppgir bankkontonummeret til personer man får kontakt med på nettet. I noen tilfeller har folk som tror de har kjøpt en hund fra utlandet satt inn penger på en konto til et annet uskyldig offer fordi bedragerne har gitt beskjed om dette. De som har satt inn penger har da i ettertid anmeldt eier av bankkontoen i den tro at det er de som er bedrageren.

Vi gjør oppmerksom på at mange av dyrene som tilbys på nettet ikke eksisterer, og at det er ulovlig å importere dyr til Norge fra svært mange land.

Kjøp og salg av biler via Internett

 Hvis du ønsker å kjøpe bil via Internett bør du være forsiktig med å forhåndsbetale for den. Du bør være på vakt hvis bilen er billigere enn listepris, og hvis det oppstår komplikasjoner som du må betale for. I tillegg bør du tenke deg godt om hvis vedkommende oppgir norsk statsborgerskap og har et svært norskklingende navn, men forteller at han/hun foretrekker å skrive på engelsk, og oppholder seg i et annet land slik at bilen må sendes derfra.

Hvis du har lagt ut bilen din til salgs på Internett kan du oppleve at noen tar kontakt med deg. De kan si at de bor i et annet land (eksempelvis England), men at bilen er tiltenkt en sønn som bor i Afrika. I andre tilfeller kan vedkommende sende deg en sjekk eller bankremisse som er pålydende mer enn det du skal ha for bilen og forklarer det med at du må sende det overskytende beløpet videre til en agent for shipping. I noen tilfeller kan du få bekreftelse på dette via Internett, for eksempel fra Barcley’s bank. Dette er falske bekreftelser fra bedragerne som utgir seg for å være ansatt i banken. Hvis du er godt kjent i banken din, skjer det at banken veksler inn sjekken/remissen før de har kontrollert den med utstederbank. Etter en stund vil banken finne ut at sjekken/remissen er falsk og hvis du har sendt fra deg penger til en «agent« kan banken kreve pengene tilbakebetalt av deg.

Hvis du legger ut noe til salgs på nettet, skal du også være obs på at bedragere kan kopiere annonsen din og legge den ut hos en annen annonsør. Salgsobjektet (i dette tilfellet en bil) koster da ofte mindre enn det som var den opprinnelige prisen, og du står fortsatt som selger, men kontaktinformasjonen går direkte til bedragerne.

Leie av leilighet via Internett 

Mange som søker etter leieleilighet på nettet har fått henvendelser fra folk med flotte leiligheter til leie akkurat i den byen du er på utkikk i. Uansett om den ligger i Norge eller i utlandet. Du må gjerne betale inn et depositum på forhånd til en utenlandsk konto, og når pengene er sendt hører du ofte ikke mer fra utleier. Du er da mest sannsynlig blitt svindlet, og pengene dine er tapt.

Det lønner seg å sjekke grundig før man tar sjansen på å sende fra seg penger. Særlig bør man tenke seg om når pengene skal sendes til en konto i utlandet og leiligheten du ønsker befinner seg i Norge.

Salg via internett 

Skal du selge noe på nettet må du ikke stole på en bekreftelse fra en bank om at pengene er på vei. Du bør heller ikke ta imot sjekker og bankremisser da disse ofte er falske. Hvis brudekjolen, kameraet eller andre ting du vil selge skal sendes til en eller annen slektning av kjøperen, bør du tenke deg om to ganger før du sender varen. I Nigeria er det lagerhall på lagerhall med uavhentede varer som folk har sendt fra hele verden.

Reservasjon av hotellrom og restaurantbord 

Hoteller, restauranter eller arrangører av opplevelsesturer opplever å få henvendelser via Internett fra personer bosatt i utlandet som ønsker å reservere hotellrom eller restaurantbord for et større antall personer. Felles for disse reservasjonene er at gjestene ønsker å betale på forhånd. Det kan betales med sjekk og bankremisse eller med kredittkort. Etter en stund avbestiller gjestene og ønsker pengene tilbake. Hotellet/restauranten kan ha vekslet inn sjekken og kredittkortene kan være belastet. De sender da penger i retur, for så å oppleve at den opprinnelige sjekken og/eller kredittkortet var falskt eller stjålet, slik at hotellet og/eller kortselskapet sitter igjen med tap.

E-post fra venn på ferie som har mistet lommeboken sin

En av dine kontakter på e-post kan sende deg en e-post hvor vedkommende sier at han/hun er eksempelvis er strandet i London med frastjålet lommebok. Kontaktene bes om å sende penger til via Western Union eller Forex. Vedkommendes e-post er da hacked av bedragere. Opplever du dette, må du skifte passord på e-postkontoen din.

Ran og kidnapping

 Får du en e-post fra fortvilede foreldre som trenger midler til å betale løsepenger for en datter eller sønn som er kidnappet, slett e-posten. Slike henvendelser er ikke seriøse. Flere opplever riktignok at e-postkontoen deres blir hacket og det blir sendt ut e-poster til alle kontaktene om at de eksempelvis er strandet i London med frastjålet lommebok. Kontaktene bes om å sende penger til via Western Union eller Forex. Opplever du dette, må du skifte passord.  

    Nyttige lenker

Dersom du har spørsmål eller tips, ta kontakt med Desken ved Økokrim per e-post / per tlf. 23 29 11 00.