Bedrageri

Sist oppdatert 20.02.2017

Bedrageri er en betegnelse som brukes om mange ulike lovbrudd, men som hovedregel går slik type kriminalitet ut på å skaffe seg en uberettiget vinning ved å forlede noen til en handling som resulterer i tap eller fare for tap. Det kan være snakk om alt fra å lure banken til å utbetale penger fra en annens konto til å delta i internasjonale investeringsbedragerier.

Lyve

Hvorfor er det viktig å bekjempe bedragerier?

Finansielle bedragerier er viktig å bekjempe fordi de medfører betydelige problemer for den som rammes. Privatpersoner kan bli ruinert, og bedrifter kan lide betydelige tap. Det er også viktig for å kunne bevare tilliten til finansmarkedet og ha et velfungerende verdipapirmarked. En annen vesentlig grunn er at denne typen kriminalitet er egnet til hvitvasking av penger som stammer fra annen kriminell virksomhet. Det er også internasjonalt kjent at en del aktører finansierer svært alvorlig kriminalitet gjennom denne typen bedragerier.

De aller fleste bedragerisaker behandles av de lokale politidistriktene, mens Økokrim etterforsker de mest komplekse og alvorlige bedragerisakene.

Se også Ikke la deg svindle.