Bedrageri

Sist oppdatert 12.12.2016

Bedrageri er en betegnelse som brukes om mange ulike lovbrudd. Et enkelt eksempel på bedrageri er at man lurer banken til å utbetale penger fra en annens konto. Et mer avansert eksempel på bedrageri er internasjonalt investeringsbedrageri. De aller fleste bedragerisaker behandles av de lokale politidistriktene. Økokrim etterforsker kun de mest komplekse og alvorlige bedragerisakene.

Lyve

Hvorfor er det viktig å bekjempe bedragerier?

Finansielle bedragerier er viktig å bekjempe fordi de medfører betydelige problemer for den som rammes. Privatpersoner kan bli ruinert, og bedrifter kan lide betydelige tap. Det er også viktig for å kunne bevare tilliten til finansmarkedet og ha et velfungerende verdipapirmarked. En annen vesentlig grunn er at denne typen kriminalitet er egnet til hvitvasking av penger som stammer fra annen kriminell virksomhet. Det er også internasjonalt kjent at en del aktører finansierer svært alvorlig kriminalitet gjennom denne typen bedragerier.

Se også Ikke la deg svindle.

Ulike former for bedrageri

Fakturabedrageri

Næringsdrivende mottar fakturaer uten at de har inngått noen avtale eller at de har mottatt noe produkt. Som regel gjelder fakturaene oppføring i databaser. Dårlige rutiner og svikt hos fakturamottakeren fører til at noen fakturaer blir betalt. Fakturabedrageri rammes av straffeloven § 371 (§ 372).

Forsikringsbedrageri

Bedrageren oppgir til forsikringsselskapet at et forsikret gjenstand er skadet eller stjålet uten at dette er tilfelle. Forsikringsbedrageri er utbredt og rammes av straffeloven § 375.

Identitetsbedrageri

Bedrageren skaffer seg og misbruker identitetsbeviset til en annen person for å få utstedt kredittkort for å søke om lån, kjøpe varer etc. Noen tar også kontroll over posten til offeret slik at purringer på ubetalte regninger aldri kommer frem til mottaker. Dette kan pågå lenge før offeret klarer å få stoppet virksomheten, og offeret kan få store problemer med å rydde opp i ettertid. Identitetsbedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, men ofte kan andre straffebestemmelser brukes i tillegg, slik som straffeloven § 361 første ledd bokstav b.

Investeringsbedrageri

ØKOKRIM får daglig henvendelser fra personer som har investert, eller som har fått tilbud om å investere, i verdiløse eller tilnærmet verdiløse aksjer i utenlandske selskaper. Henvendelsen er gjerne kommet via telefon eller via e-post. Disse henvendelsene kommer fra engelsktalende personer, men i noen tilfeller har tilbudet blitt fremført av en nordmann, angivelig ansatt i et selskap i utlandet. Investorene blir gjerne lokket til å kjøpe aksjer i selskaper som det hevdes skal introduseres på børsen, og dermed gi en pen gevinst.

Kredittbedrageri

Bedrageren oppretter selskap(er) som han/hun benytter til å bestille varer på kreditt. Disse varene betaler han/hun ikke for. Mange bedrifter er blitt påført milliontap på denne måten. Bedrageren kan også utgi seg for å representere kjente bedrifter, og deretter sørge for at varene blir levert et annet sted. Kredittbedragerier rammes av straffeloven § 371, jf. § 372.

Kredittkortbedrageri

Misbruk av andre personers kredittkort. Bedrageren kan fått tak i opplysninger om kortet f.eks. ved å stjele det eller ved å kopiere opplysningene når kortet er brukt i butikken, minibanken eller på Internett. Kredittkortbedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, men ofte kan andre straffebestemmelser brukes i tillegg.

«Nigeria-bedrageri»

Personer/foretak mottar «konfidensielle» brev eller e-postmeldinger fra afrikanere som tilbyr god fortjeneste dersom mottakerne overfører penger eller stiller kontoen sin til disposisjon. «Nigeria-bedragerier» rammes av straffeloven § 371, jf. § 372. Les også om «Nigeriabrev på norsk».

Subsidiebedrageri

Bedrageren gir opplysninger til myndighetene for å få utbetalt subsidier uten at han/hun har krav på det. Eksempler på subsidier er støtte til næringer og/eller til organisasjoner med ideelle formål. Mange av overføringene fra myndighetene er basert på tillit og på dokumentasjon fra søkeren. Subsidiebedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372. I tillegg benyttes ofte straffeloven § 221 første ledd.

Trygdebedrageri

Bedrageren forleder myndighetene til å utbetale for eksempel sosialstøtte eller trygd ved å oppgi gale opplysninger. Trygdebedrageri rammes av straffeloven § 371, jf. § 372, i tillegg til straffeloven § 221 første ledd.