Bedrageri

Sist oppdatert 07.02.2017

Bedrageri er en betegnelse som brukes om mange ulike lovbrudd. Et enkelt eksempel på bedrageri er at man lurer banken til å utbetale penger fra en annens konto. Et mer avansert eksempel på bedrageri er internasjonalt investeringsbedrageri. De aller fleste bedragerisaker behandles av de lokale politidistriktene. Økokrim etterforsker kun de mest komplekse og alvorlige bedragerisakene.

Lyve

Hvorfor er det viktig å bekjempe bedragerier?

Finansielle bedragerier er viktig å bekjempe fordi de medfører betydelige problemer for den som rammes. Privatpersoner kan bli ruinert, og bedrifter kan lide betydelige tap. Det er også viktig for å kunne bevare tilliten til finansmarkedet og ha et velfungerende verdipapirmarked. En annen vesentlig grunn er at denne typen kriminalitet er egnet til hvitvasking av penger som stammer fra annen kriminell virksomhet. Det er også internasjonalt kjent at en del aktører finansierer svært alvorlig kriminalitet gjennom denne typen bedragerier. Ulike typer bedrageri kan du lese om i venstremenyen.

Se også Ikke la deg svindle.