Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Berammede rettssaker

Berammede rettssaker
Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Bergen tingrett Underslag 1 Politiadvokat Anders Orerød 2017-11-27 - 15 dag(er)
Oslo tingrett Skattesvik 3 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2018-01-22 - 55 dag(er)
Kongsberg og Eiker tingrett Dyrevelferdskriminalitet 6 Politiadvokat Inge Svae-Grotli 2018-01-16 - 30 dag(er)
Sør-Gudbrandsdal tingrett Bedrageri 1 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle 2017-11-20 - 20 dag(er)
Oslo tingrett Ulovlig innsidehandel 1 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2017-10-30 - 25 dag(er)
Oslo tingrett Bedrageri 2 Førstestatsadvokat Geir Kavlie 2017-10-02 - 48 dag(er)
Nordmøre tingrett Kulturminneloven 1 Politiadvokat Inge Svae-Grotli 2017-09-04 - 5 dag(er)
Oslo tingrett Hvitvasking 1 Politiadvokat Joakim Ziesler Berge 2017-09-04 - 20 dag(er)
Oslo tingrett Falsk forklaring 1 Førstestatsadvokat Håvard Kampen 2017-09-06 - 2 dag(er)
Norges Høyesterett Straffutmåling korrupsjon 1 Statsadvokat Helene Bærug Hansen 2017-08-31 - 1 dag(er)
Asker og Bærum tingrett Korrupsjon 1 Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo og politiadvokat Esben Kyhring 2017-08-29 - 30 dag(er)
ØKOKRIM
Post: Pb. 8193 Dep, 0034 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01