• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Bøter for udekket shortsalg

Sist oppdatert 21.12.2011

ØKOKRIM har ilagt fire norske verdipapirforetak forelegg på 400 000 kroner hver for brudd på verdipapirhandellovens forbud mot å formidle og utføre udekket shortsalg av finansielle instrumenter. Bruddene skjedde i forbindelse med ordrer om salg av aksjer i selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) i april 2010. Foreleggene er vedtatt.

Udekket shortsalg kan blant annet medføre fare for at kjøpere ikke mottar de finansielle instrumentene de har kjøpt, noe som er egnet til å svekke aktørenes tillit til det norske verdipapirmarkedet. ØKOKRIM mener derfor det må reageres strengt mot brudd på forbudet.

Skal lovens formål ivaretas fullt ut, herunder at markedet oppleves rettferdig, må forbudet mot formidling og utførelse av udekkede shortsalg gjelde likt for alle aktørene i det norske markedet. Som følge av uklarheter i lovverket når det gjelder likebehandling av norske og utenlandske verdipapirforetak, er bøtenivået i denne saken betydelig redusert.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.