budskap11

Sist oppdatert 05.08.2011

Skatte- og avgiftskriminalitet gir færre kroner til fellesskapet.