budskap22

Sist oppdatert 18.02.2011

Næringslivet er avhengig av at verdipapirmarkedet fungerer.