budskap24

Sist oppdatert 07.04.2009

Inndragning av utbytte gjør kriminalitet mindre lønnsomt.