Tips til Økokrim

Sist oppdatert 11.01.2017

Vi ønsker tips om straffbare forhold innenfor våre ansvarsområder, forutsatt at det dreier seg om store og/eller prinsipielle saker. Tips om mindre kompliserte og mer «vanlige» saksforhold bør formidles til nærmeste politidistrikt. Ønsker du å tipse ØKOKRIM, kan du benytte vår tipstelefon, telefaks eller e-postadresse. Såkalte Nigeria-brev kan videresendes til Desken, men vi har dessverre ikke kapasitet til å svare innsenderne fordi vi hver dag mottar svært mange henvendelser.

Deskens åpningstider:

9.00–11.00 og 12.00–15.45 (12.00–15.00 mellom 15. mai og 14. september)

Anmeldelser

Når du skal anmelde en sak, bør du som hovedregel henvende deg til nærmeste politidistrikt, som i sin tur vurderer om ØKOKRIM bør trekkes inn i saken. Dersom det gjelder store, alvorlige saker, kan du henvende deg direkte til ØKOKRIM. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt muntlig med Desken før du sender en skriftlig anmeldelse av saken. Dersom du har anmeldt en sak, bør du kunne bidra til å belyse den.