• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

DNO bøtelagt for markedsmanipulasjon

Sist oppdatert 01.10.2012

ØKOKRIM har ilagt DNO et forelegg på 27 millioner kroner for markedsmanipulasjon i forbindelse med salg av aksjer til den Kurdiske selvstyreregjeringen (KRG).

 

Det var på høsten 2008 at DNO inngikk en avtale med KRG i Nord-Irak om at KRG skulle kjøpe nesten fem prosent av selskapets aksjer direkte fra DNO og slik bli en av DNOs største aksjonærer. Handelen ble gjennomført og avtalen ble holdt hemmelig for markedet ved at det ble gitt ufullstendige, uriktige og villedende opplysninger om transaksjonen. Da britiske og norske børser og myndigheter begynte å se på eierskapet, begynte KRG å selge aksjene i markedet. I forkant av salg ga "oljeministeren" i KRG uttrykk for positive og kursdrivende forventninger relatert til DNOs engasjement i de kurdiske områdene i Nord-Irak, og aksjeprisen steg markant. KRG tjente til slutt over 100 millioner kroner på transaksjonen.

Markedsmanipulasjon skader tilliten til aksjemarkedet, ØKOKRIM ser derfor alvorlig på denne type saker.

Sakene mot to personer som er siktede ifm samme hendelse er ikke avsluttet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436