• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Styreformann dømt for flere grove straffbare handlinger

Sist oppdatert 08.12.2015

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en tidligere styreformann i et børsnotert selskap til fire år fengsel, hvorav ett ble gjort betinget, for grov korrupsjon, selvvasking og en rekke overtredelser av verdipapirhandelloven.

De alvorligste forholdene styreformannen ble dømt for, er grov korrupsjon og markedsmanipulasjon. Korrupsjonen besto i at han i egenskap av styreformann på ulike måter som ble holdt skjult for selskapet, bisto største aksjonær i selskapet med å selge seg ut på et gunstig tidspunkt. Markedsmanipulasjonen styreformannen er dømt for, gjelder også hans bistand til å få solgt aksjonærens aksjer i det børsnoterte selskapet. For denne bistanden mottok styreformannen over nok 6,4 millioner.

Styreformannen ble også fradømt retten til å ha sentrale posisjoner i børsnoterte selskaper i fem år, og beløpet han mottok fra aksjonæren ble inndratt til staten som utbytte fra en straffbar handling.

I etterforskningen har ØKOKRIM fått viktig bistand fra myndighetene i England, USA, Singapore og Russland.

Dommen ble avsagt 3. desember 2015. Den er ikke rettskraftig, og domfelte har uttalt at han vil anke dommen.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 91684157