• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for grovt skattesvik på 37 millioner

Sist oppdatert 12.12.2016

En 64-årig mann er i en ØKOKRIM-sak dømt til fire og et halvt år i fengsel og en bot på fem millioner kroner for grovt skattesvik på 37 millioner kroner.

Av dommen fra Drammen tingrett fremgår det at riggmegleren skal ha unndratt skattepliktige inntekter på 136 millioner kroner og skattepliktig formue på 202 millioner kroner i perioden 2005–2013. Forholdet ble anmeldt av Skatt sør, og 64-åringen er nå dømt til å sone fire og et halvt år i fengselsstraff og må betale fem millioner kroner i bot for å ha unndratt 37 millioner kroner i skatt.

– Denne saken er den tredje ØKOKRIM-saken i år som gjelder domfellelse av personlige skattytere for skatteunndragelser i mangemillionersklassen, og hvor det er utmålt strenge fengselsstraffer. ØKOKRIM har sterk fokus på slik kriminalitet og mener det av allmennpreventive årsaker er svært viktig å forfølge disse sakene. Erfaringene viser at disse sakene ofte krever både straffe- og skatterettslig kompetanse, noe som kan medføre store utfordringer for det enkelte politidistrikt dersom de skal behandle sakene selv, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Petter Nordeng tlf. 916 46 017