• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for ulovlig innsidehandel

Sist oppdatert 18.06.2015

I en ØKOKRIM-sak har tingretten dømt en mann til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 40 000 kroner for ulovlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av nær 30 000 kroner. Mannen fikk redusert straffen fordi han tilstod forholdene.

En 40 år gammel mann fra Akershus er i Oslo tingrett dømt til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 40 000 kroner for innsidekjøp av aksjer i et oljeselskap notert på Oslo børs. I tillegg er han dømt til inndragning av utbytte på 29.910 kroner. Som ansatt i et oljeserviceselskap skaffet han seg urettmessig tilgang til informasjon om resultater fra prøveboring av en letebrønn på Pil-feltet i Norskehavet. Informasjonen var relatert til at det forelå indikasjoner på hydrokarboner i letebrønnen.

Domfelte forstod at informasjon han fikk ikke var offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet og kunne føre til kursstigning på aksjene i oljeselskapet når opplysningene ble kjent. Han kjøpte likevel aksjer for til sammen 27 000 kroner. Etter at oljeselskapet i børsmelding den 6. mars 2014 annonserte et olje- og gassfunn i letebrønnen steg kursen på selskapets aksjer med 117 prosent. Domfelte solgte da aksjene.

Ved straffutmålingen er det blant annet lagt vekt på at domfelte tilsto innsidehandelen, erkjente straffeskyld og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf 917 16 383.