• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Domfellelse for grov korrupsjon

Sist oppdatert 31.08.2016

I en ØKOKRIM-sak har Sør-Trøndelag tingrett dømt en 52-årig mann til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon.

Mannen erkjente forholdene, og samtykket til forenklet behandling (tilståelsesdom). Den utmålte straffen reflekterer dette, og i tillegg er det gitt strafferabatt som følge av mannens samarbeid med ØKOKRIM. Samlet ble straffen redusert med over en tredjedel. Under henvisning til de alvorlige samfunnsmessige skadevirkninger som følger av korrupsjon, fant tingretten likevel at lovbruddet tilsa en markant reaksjon.

Siktede har drevet virksomhet som skipsmegler. Han har erkjent å ha utbetalt over kr 690 000 til logistikksjefen hos sin største kunde. Korrupsjonen har foregått over nærmere 8 år.

Siktede har tatt betenkningstid, og dommen er dermed ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, tlf 90 51 90 92.